divendres, 29 de gener de 2010

Carta del Dr. J.M. Boada i 54 signatures més

Benvolgut Dr. Vilardell:

Els sotasignats som Metges de Capçalera que treballem per a Entitats d’Assegurança Lliure (EALL) i ens dirigim a vostè, com a candidat a la Presidència del Col·legi, per a exposar-li el crític estat de la nostra activitat mèdica. Més de 1000 metges de la Demarcació de Barcelona dediquem tot o part del nostre temps a l’exercici com a metge de capçalera en col·laboració amb les EALL.

Volem fer-li palès que no creiem que sigui equitatiu que la diferència entre el què percep per visita un Metge General i un especialista a les EALL sigui d’un 25 a un 40% (segons entitat i especialitat).

Fa anys, els Metges de Capçalera que treballem a Entitats d’Assistència Lliure consensuàrem el text titulat “Raons per l’equiparació d’honoraris de Medicina General a d’altres especialitats en l’àmbit de les Entitats d’Assegurança Lliure”, que adjuntem. Aquestes raons han estat escoltades per la societat, i el COMB, en la a Junta de Compromissaris celebrada l’octubre de 1999, va ratificar la proposta d’un preu únic per visita mèdica sense distinció d’especialitat. El COMB publica cada any les recomanacions d’honoraris dels metges i puntualment ha anat recollint anualment la igualtat d’honoraris per a tos els professionals, incloent al Metge General.

Però desprès de 10 anys aquestes recomanacions no estan essent seguides per les EALL. Això provoca un desencís crònic entre els professionals que no pot deixar de repercutir en la qualitat assistencial en un futur.

Sabem que la seva candidatura s’acompanya de metges que coneixen i alhora pateixen aquesta situació. Però volem traslladar-li directament la nostra realitat ja que vostè es presta a presidir el COMB i necessitem de vostè, en cas de ser democràticament escollit, per a vetllar pels valors de la nostra feina: altruisme, sentit del deure, empatia, honradesa, integritat, compromís amb el mètode científic (Informe 2009 Opinió Quiral d’Assistència Primària).

Agraïm la seva atenció i aprofitem l’ocasió per a posar-nos a la seva disposició per a qualsevol aclariment i saludar-lo ben atentament.

Molt atentament,

Josep Ma. Boada Gil i 54 signatures més

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada